اسمارتد

Smarted

به طور کلی به تمام عملیاتی که در داخل سایت ما تفاق می افتد تا در رتبه ی بهتری ار نتایج جستجو قرار گیرد On Page SEO می گویند.

چند نمونه از مواردی که در On Page SEO انجام می گیرد را در زیر می‌بینید.

بررسی و اصلاح  URL ها

بررسی صفحات برای داشتن متا

سازماندهی ساختار تگ های  H1 در صفحه و بررسی عدم تکرار

بررسی وجود پیوند به منابع داخلی و خارجی مرتبط

بررسی  تصاویر برای بهینه بودن و داشتن متن توصیفی alt 

پیشنهاد استفاده از جملات جذاب در تیتر 

یافتن برچسب های عنوان تکراری ، گمشده و کوتاه شده

حل مشکلات Cannibalization کلمه کلیدی 

یافتن صفحات یتیم و برطرف نمودن آنها

حذف گزینه های غیر ضروری از صفحه ی اول سایت